Dokumentet dhe Publikimet

Bëhet ndërrimi i dyshekëve në konviktet nr. VI dhe VII

Sot Qendra e Studentëve në Prishtinë,me qëllim të përmirësimit të kushteve për banim në konvikte, ka filluar ndërrimin e dyshekëve në dhomat e studentëve në konviktin nr 7. Poashtu ky ndërrim i dyshekëve në ditët në vijim do të bëhet edhe në konviktin nr 6. Vlenë të theksohet se i gjithë ky inventarë është i [...]

Ndërrohen ulëset në bibliotekat e konvikteve

Në kuadër të investimeve të vazhdueshme në Qendrën e Studentëve, është bërë ndërrimi i ulëseve në të gjitha bibliotekat e konvikteve.E gjithë kjo me qëllimin që studentëve banues në konvikte të i'u ofrojmë kushte sa më të përshtatshme për studime.

Aplikimi për lirim nga pagesa

NJ O F T I M   Njoftohen studentët banues në konvikte të QS-së për vitin Akademik 2018/19 se aplikimi për lirim nga pagesat fillon me daten 22.10.2018 dhe përfundon me 24.10.2018.   APLIKIMI   • Kategoritë e studentëve banues që kanë të drejtë aplikimi:   1. Studentët invalid civil të luftes.   2. Studentët [...]