konkurs per zyrtar\e per administrimin e teknologjise informative ,Recepcionist\e