fatos_id_5mjkcyj8

About fatos_id_5mjkcyj8

This author has not yet filled in any details.
So far fatos_id_5mjkcyj8 has created 15 blog entries.

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM Qendra e Studentëve e Universitetit të Prishtinës -Prishtinë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për kandidatin e sukseshem te rekomanduar nga KPSHC pas perfundimit të procedurës së rekrutimit të shpallur me datë 22/06/2017  për poziten [...]

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM Qendra e Studentëve e Universitetit të Prishtinës -Prishtinë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për kandidatin e sukseshem te rekomanduar nga KPSHC pas perfundimit të procedurës së rekrutimit të shpallur me datë 22/06/2017  për poziten [...]

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Qendra e Studentëve e Universitetit të Prishtinës -Prishtinë në bazë të Nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, bënë njoftimin për kandidatin e sukseshem te rekomanduar nga KPSHC pas perfundimit të procedurës së rekrutimit të shpallur me datë 25/04/2017 për poziten e punes : Zyrtar/e për shërbime studentore

K O N K U R S

Ne bazë të nenit 11,12 pika 1(1.1) dhe nenit 18 pika 1 të Ligjit nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës ,nenit 3 dhe 4 pika 1 dhe 3 të Rregullorës nr.02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës,Qendra e Studentëve e Universitetit të Prishtinës në Prishtinë për plotësimin e vendit të [...]

NJOFTIM

Ne linkun e me poshtem mund te gjeni njoftimin per kandidatin e sukseseshem   njoftim per kandidatin e sukseseshem