Dokumentet dhe Publikimet

Sqarim

Sqarim  për opinionin rreth shkrimit të publikuar më datën 12.01.2020 në portalin Indeksonline Njoftojmë opinionin se Qendra e Studentëve në Prishtinë, furnizohet me ngrohje të qytetit Termokos, e jo me qymyr siç është thënë në shkrimin e publikuar në portalin Indeksonline. Qendra e Studentëve në funksion ka sistemin e brendshëm të ngrohjes që shfrytëzohet në [...]

Listat e përmirësuara të Fakultetit të Mjekësisë

Sqarim për studentët e Fakultetit të Mjekësisë të cilët janë pranuar në konvikt për vitin akademik 2019-2020   Komisioni Qendror i Qendrës së Studentëve njofton studentët e Fakultetit të Mjekësisë të cilët  janë pranuar në konvikte se gjatë procesit të renditjes  së emrave në lista ka ndodhur një gabim teknik. Prerja e listave bëhet nga [...]

Afati për ankesa

Njoftohen studentët se afati për ankesa është me datat 24 dhe 25 shtator 2019, deri ne ora 24:00. Paraqitja e ankesave bëhet përmes sistemit online ne linkun e publikuar ne adresat zyrtare ne webfaqen qs.rks-gov.net dhe përmes profilit zyrtar Qendra e Studenteve-Prishtine. Të drejtë ankese kanë të gjithë studentët aplikues që nuk kanë fituar të drejten për [...]