Dokumentet dhe Publikimet

Njoftim

Njoftohen studentët të cilët janë në listën e pritjes se në linkun e mëposhtëm mund të gjejnë emrat e tyre.Këto vende kanë mbetur të paplotësuara për shkak të mosardhjes së studentëve që janë pranuar më herët.Studentët në listë do të vendosen në konvikte me datat 15 dhe 16 nëntor 2021. https://drive.google.com/drive/folders/1HlK5K8S7lcrWVlPGlAR9U6g3cBMozxeq?fbclid=IwAR04nptCqW4dxSCH4p69kY1R4WwYVa_J1qULYLe5B92jBrrEeoT8y7kLzlk

Njoftim

Njoftohen studentët të cilët janë në listën e pritjes se në linkun e mëposhtëm mund të gjejnë emrat e tyre për tu vendosur në konvikt.Këto vende kanë mbetur të paplotësuara për shkak të mosardhjes së studentëve që janë pranuar më herët.Studentët në listë do të vendosen në konvikt me datat 05 dhe 08 nëntor 2021. [...]

Njoftim

Pas përfundim të listës së pritjes së studentëve aplikant këto janë listat e studentëve të cilët kanë bërë kërkesë për t'u vendosur në konvikte. Vendosja bëhet me 02 nëntor 2021. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tF-7Av8Cb7gsVhhUDmmAEskglhQjj2Lk?fbclid=IwAR1z_jpItEOtj4Yi5Dfh8Cmsh2ZMMxDL5u5J1Rjvx1Saix6HjtafX7R452w

Njoftim

Njoftohen studentët të cilët janë në listën e pritjes se në linkun e mëposhtëm mund të gjejnë emrat e tyre për tu vendosur në konvikt.Këto vende kanë mbetur të paplotësuara për shkak të mosardhjes së studentëve që janë pranuar më herët.Studentët në listë do të vendosen në konvikt me datat 01 dhe 02 nëntor 2021. [...]

Njoftim

Njoftohen studentët banues në konvikte të QS për vitin Akademik 2021/22 se aplikimi për lirim nga pagesat është me datat 01 dhe 02 nëntor 2021. APLIKIMI • Kategoritë e studentëve banues që kanë të drejtë aplikimi: 1. Student-fëmijë i dëshmorit, 2. Student-fëmijë i invalidit të UÇK-së (40% e më lartë ), 3. Studentët invalid civil [...]

Njoftim

Njoftohen studentët të cilët janë në listën e pritjes se në linkun e mëposhtëm mund të gjejnë emrat e tyre për tu vendosur në konvikte. Këto vende kanë mbetur të paplotësuara për shkak të mosardhjes së studentëve që janë pranuar më herët.Studentët në listë do të vendosen në konvikte me datat 28 dhe 29 tetor [...]

Njoftim

Njoftohen studentët banues në konvikte se afati i pagesave për strehim dhe ushqim për muajin nëntor fillon me datën 27.10.2021 deri më 07.11.2021. Fletëpagesat shkarkohen online në faqet zyrtare të QS-së dhe duhet të dorëzohen tek zyrtarët në konviktet përkatëse brenda ditës. Studentët banues të cilët nuk e bëjnë pagesën në kohën e caktuar, humbin [...]

Njoftim

Njoftohen studentet të cilat janë pranuar në konviktin nr 3 se vendosja do të bëhet sipas datave: Me datën 25.10.2021 me automatizëm + nga nr rendor 1 -150 student,Me datën 26.10.2021 nga nr rendor 151 – 350 Me datën 27.10.2021 nga nr rendor 351 – 550Studentët e konviktit nr 3 të cilët kanë paguar për [...]

Njoftim

Njoftohen studentët të cilët janë në listën e pritjes se në linkun e mëposhtëm mund të gjejnë emrat e tyre për tu vendosur në konvikte. Këto vende kanë mbetur të paplotësuara për shkak të mosardhjes së studentëve që janë pranuar më herët.Studentët në listë do të vendosen në konvikte me datat 14 dhe 15 tetor [...]

Njoftim

Njoftohen studentët të cilët janë pranuar në konviktin nr 3, për vitin akademik 2021/2022, se për arsye të rregullimeve - renovimeve në të gjitha banjotë dhe nyjet sanitare dhe për shkak të situatës pandemike ka pasur vonesë në vendosjen e studentëve në këtë konvikt, punimet janë në përfundim e sipër. Vendosja do të bëhet me [...]