Dokumentet dhe Publikimet

NJOFTIM

Njoftohen studentët të cilët janë në listën e pritjes se në linkun e mëposhtëm mund të gjejnë emrat e tyre për tu vendosur në konviktet e QS-së.Këto vende kanë mbetur të paplotësuara për shkak të mosardhjes së studentëve që janë pranuar më herët.Studentët në listë do të vendosen në konviktin numër 1 me datat 11 [...]

Fletepagesa Online

Ketu mund ta gjeni fletepagesen online Njoftohen të gjithë studentët të cilët janë pranuar në konvikte për vitin akdemik 2021- 2022 se fletepagesat për strehim, ushqim dhe depozit mund t'i shkarkoni në linkun e më poshtë. Studentët mund të kryejn pagesat në cilendo Bank në të gjitha qytet e Kosovë, dhe gjatë vendosjes t'i dorëzojnë [...]

Ankesat

fati për ankesaNjoftohen studentët se afati për ankesa është me datat 29 dhe 30 shtator 2021, deri në ora 24:00. Paraqitja e ankesave bëhet përmes sistemit online ne linkun e publikuar në adresat zyrtare në webfaqen qs.rks-gov.net dhe përmes profilit zyrtar Qendra e Studenteve-Prishtine. Të drejtë ankese kanë të gjithë studentët aplikues që nuk kanë [...]

Njoftim

Njoftohen studentët e pranuar në konvikte për vitin akademik 2021-2022 se fletëpagesat për, strehim, mensë dhe depozit duhet t’i shkarkojnë Online.   Linku do të publikohet me kohë në adresat zyrtare të QS-së, web.qs.rks-gov.net dhe profilin Facebook  Qendra e Studenteve-Prishtine.

KOMUNIKATË

Qendra e Studentëve në  Prishtinë, më datën 28.09.2021 shpallë  rezultatet  për pranimin e studentëve në konvikte  për  vitin  akademik  2021/2022. Rezultatet do të publikohen në adresat zyrtare të QS-së, http://www.qs.rks-gov.net dhe profilin  Facebook  Qendra e Studenteve-Prishtine. Konkursi ka qenë i hapur nga data  13 shtator  deri  19 shtator 2021. Gjatë këtij  afati  kohor për strehim  [...]

Njoftim

Për cdo paqartësi dhe ndihmë studentët mund të lajmërohën në numrin e tel. 044538076 nga ora 10:00 deri 15:30.Ndërsa studentët të cilët bëjnë gabim gjatë aplikimit, duhet ta dërgojnë kërkesën e tyre në nr te larteshënuar të telefonit. Kërkesa për anulim të aplikimit duhet të përmbajnë të dhënat personale si: emri, mbiemri, nr personal.

Konkursi per aplikim per student

Qendra e Studentëve në Prishtinë shpallë : 13.09.2021 KONKURSPër pranimin e studentëve në konvikte dhe ushqim në mensën e studentëve për vitin Akademik 2021/2022. Duke u bazuar në raportin e vlerësimit dhe rekomandimet e IKSHPK-së me nr 724, datë 15.10.2020 për Qendrën e Studentëve në Prishtinë, lidhur me pranimin-vendosjen e studentëve në konvikte në kohën [...]

Komunikatë

Hapet  konkursi  për  pranimin  e  studentëve të UP-së  në Qendrën   e  Studentëve      Qendra  e  Studentëve  e  Universitetit  të  Prishtinës (UP),  shpallë  konkursin  për pranimin e  studentëve për banim  në  konvikte dhe  për ushqim  në mensë, për vitin akademik 2021/2022. Konkursi do të jetë i hapur prej datës 13.09.2021 deri më datën 19.09.2021. Studentët  të [...]