Search
Close this search box.

Drejtoria e Strehimit, Kulturës dhe Sportit

Drejtori: Isak Beha

Sektori për Kulturë

Liridon Morina

044 873-687

liridon.morina@rks-gov.net

Sektori për Sport

Ekrem Rudari

044 171 253

ekrem.rudari@rks-gov.net