Lista e dokumenteve

Statuti i Qendrës së Studentëve

Statuti i Qendrës së Studentëve

Statuti i Qendrës së Studentëve

Statuti i Qendrës së Studentëve

Rregullorja e brendshme

Rregullorja e brendshme

Rregullorja e brendshme

Rregullorja e mbrendshme

113-Rregullore per strehimin e studenteve ne konviktet e QS.pdf

113-Rregullore per strehimin e studenteve ne konviktet e QS.pdf

113-Rregullore per strehimin e studenteve ne konviktet e QS.pdf

113-Rregullore per strehimin e studenteve ne konviktet e QS.pdf

114- Rregullore per menyren dhe kushtet e shfrytezimit te PS

114- Rregullore per menyren dhe kushtet e shfrytezimit te PS

114- Rregullore per menyren dhe kushtet e shfrytezimit te PS

114- Rregullore per menyren dhe kushtet e shfrytezimit te PS

115- Rregullore mbi depozitat per strehimin e studenteve ne QS

115- Rregullore mbi depozitat per strehimin e studenteve ne QS

115- Rregullore mbi depozitat per strehimin e studenteve ne QS

115- Rregullore mbi depozitat per strehimin e studenteve ne QS

116- Rregullore per procedurat e pergjegjesis disiplinore dhe materiale

116- Rregullore per procedurat e pergjegjesis disiplinore dhe materiale

116- Rregullore per procedurat e pergjegjesis disiplinore dhe materiale

116- Rregullore per procedurat e pergjegjesis disiplinore dhe materiale

117- Rregullore per Komisionin e Kontesteve dhe Ankesave

117- Rregullore per Komisionin e Kontesteve dhe Ankesave

117- Rregullore per Komisionin e Kontesteve dhe Ankesave

116- Rregullore per procedurat e pergjegjesis disiplinore dhe materiale

118-Rregullore mbi rendin shtepiak te QS

118-Rregullore mbi rendin shtepiak te QS

118-Rregullore mbi rendin shtepiak te QS

118-Rregullore mbi rendin shtepiak te QS

119- Rregullore mbi te drejtat obligimet dhe kufizimet e studenteve shfryetzues te resurseve te QS

119- Rregullore mbi te drejtat obligimet dhe kufizimet e studenteve shfryetzues te resurseve te QS

119- Rregullore mbi te drejtat obligimet dhe kufizimet e studenteve shfryetzues te resurseve te QS

119- Rregullore mbi te drejtat obligimet dhe kufizimet e studenteve shfryetzues te resurseve te QS

120- Rregullore per siguri ne pune%2c mbrojteje te shendetit te punsuarve dhe te ambientit te punes

120- Rregullore per siguri ne pune%2c mbrojteje te shendetit te punsuarve dhe te ambientit te punes

120- Rregullore per siguri ne pune%2c mbrojteje te shendetit te punsuarve dhe te ambientit te punes

120- Rregullore per siguri ne pune%2c mbrojteje te shendetit te punsuarve dhe te ambientit te punes