Search
Close this search box.

Drejtoria për Financa dhe Shërbime të Përgjithshme

Drejtori: Behram Behluli

Sektori i Burimeve Njerëzore

Luljeta Latifi

038 20065805

luljete.latifi@rks-gov.net

Sektori për Buxhet dhe Financa

Ileana Hoxha

038 20065809

iliana.hoxha@rks-gov.net

Sektori i Shërbimeve Mbështetëse dhe TI

Burim Zhitia

038 20065803

burim.zhitia@rks-gov.net

Sektori i Sigurimit Fizik të Objekteve

Behxhet Bajrami

038 20065815

behxhet.bajrami@rks-gov.net