Qendra e Studenteve hap ftesen per ofertim per dhenien me qera te lokaleve ne hapesirat e QS

Per me shume , gjeni te bashkangjitur te gjitha informatat ne linkun e meposhtem.

https://drive.google.com/drive/folders/1EKq4xt0KJ12sKGSxgcrpLPE1aKbCFfxE