Search
Close this search box.

Konkurs

Share

Qendra e Studentëve hap konkurs për këto pozita nga data 16.02.2024 deri me 01.03.2024

Pozitat per te cilat do te zhvillohen procedurat janë :

Dy Recepcionist/e

Dy Punetor ne sigurim

Dy Shtepiak

Tre Ndihmes Gjellberes/e

Nje Gjellberes/e

Nje Servues/e

Nje Enelares/e per përfaqësimin e komuniteteve jo shumice

Nje Enelares/e

Nje Banakier/e

Ne linkun e bashkangjitur mund te gjeni te gjitha informcionet.

https://drive.google.com/drive/folders/126Tao95mttj-xJXajYYx2R_vCXyXergI?usp=sharing

NJOFTIM

Në attach gjeni të bashkangjitur listat nga verifikimet paraprake të nxjerrura nga sektori i Burimeve Njerëzore. Kandidatët të cilët plotësojnë kriteret për të i’u nënshtruar

NJOFTIM

Ne attach file gjeni te bashkangjitur njoftimet per kandidatet e suksesshem per pozitat Recepcionist/e, Gjellberes/e ,Ndihmes-Gjellberes/e, Banakier/e, Servues/e, Enelarese, Enelarese per komunitetet jo shumice, Puntor

NJOFTIM

Listat e verifikimit paraprak për aplikantet në konkursin e hapur në Qendren e Studentëve: Dy (2)  Recepsionist/e Dy (2) Shtëpiak Dy (2)  Punëtor në sigurim

© 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara