Qendra e Studenteve shpall konkurs

Ne linkun me posht mund te gjeni konkursin

konkurs per udheheqes se konviktit