Njoftohen studentët banues në konvikte të QS për vitin Akademik 2020/21 se aplikimi për lirim nga pagesat fillon me datën 14.12.2020 deri 16.12.2020.

APLIKIMI

• Kategoritë e studentëve banues që kanë të drejtë aplikimi:

1. Student-fëmijë i dëshmorit,

2. Student-fëmijë i invalidit të UÇK-së (40% e më lart ),

3. Studentët invalid civil të luftës,

4. Studentët përfitues të asistencës sociale,

5. Studentët e të pagjeturve (prindi),

6. Studentët me nevoja të veçanta,

7. Dy e më shumë studentë nga një familje banues në konvikte.

• Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

1. Kërkesa me shkrim.

2. ID kartela e konviktit fotokopje.

3. Kategoria dy e më shumë studentë duhet t¬’i dorëzojnë ID-të e konviktit kopje edhe të motrës ose vëllaut dhe anasjelltas.

• Dorëzimi i dokumentacionit bëhet tek zyrtarët e konvikteve përkatëse

• Sqarim: Për lirim nga pagesa sipas kategorive shfrytëzohet dokumentacioni i skanuar nga studentët gjatë procesit të aplikimi për vende në konvikte, gjegjësisht procesit të verifikimit.