Ne atach gjeni te bashkangjitur njoftimin mbi anulimin e konkursit per poziten e Recepcionist\e

Per me shume informata gjeni te bashakangjitur linkun me njoftimin e dates 06.12.2022

https://drive.google.com/file/d/1kxA-4hQkU9kJXUhLTjiRaO9d_1YvCpNr/view