Search
Close this search box.

Njoftim-Kandidatët për intervistë me gojë për pozitat 3(Tre) Recepcionistë, 2(Dy) Mirëmbajtës të ambientit dhe 1(Një) Ndezës i Kazanëve me Avull

Share

Në linkun e më poshtëm i gjeni të gjitha informatat e nevojshme

https://drive.google.com/drive/folders/1r0_aCpbCkY8nVItCiNxb_cat2GGpi8Oc

NJOFTIM

Në attach gjeni të bashkangjitur listat nga verifikimet paraprake të nxjerrura nga sektori i Burimeve Njerëzore. Kandidatët të cilët plotësojnë kriteret për të i’u nënshtruar

NJOFTIM

Ne attach file gjeni te bashkangjitur njoftimet per kandidatet e suksesshem per pozitat Recepcionist/e, Gjellberes/e ,Ndihmes-Gjellberes/e, Banakier/e, Servues/e, Enelarese, Enelarese per komunitetet jo shumice, Puntor

NJOFTIM

Listat e verifikimit paraprak për aplikantet në konkursin e hapur në Qendren e Studentëve: Dy (2)  Recepsionist/e Dy (2) Shtëpiak Dy (2)  Punëtor në sigurim

© 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara