Në linkun e më poshtëm i gjeni të gjitha informatat e nevojshme

https://drive.google.com/drive/folders/1r0_aCpbCkY8nVItCiNxb_cat2GGpi8Oc