Search
Close this search box.

Njoftim-Kandidatët për intervistë me gojë për pozitën Një(1) Zyrtar\e e Arkivës

Share

Në linkun e më poshtëm i gjeni të gjitha informatat e nevojshme

https://drive.google.com/file/d/1j_v7Bgv5gKtM1dWsenUGUkmVey6WKFhR/view

NJOFTIM

Raporti përfundimtar nga Komisioni Përzgjedhës me kandidatët fitues për këto pozita: 1 (Një Udhëheqës i Sektorit për Sigurim Fizik të Objekteve 3( Tre) Zyrtar/e për

NJOFTIM

Njoftim për kandidatët të cilët kanë kaluar 50 % të testit me shkrim, të cilët ftohen të marrin pjesë në intervistën me gojë me dt.03.05.2024

NJOFTIM

Në attach gjeni të bashkangjitur listat nga verifikimet paraprake të nxjerrura nga sektori i Burimeve Njerëzore. Kandidatët të cilët plotësojnë kriteret për të i’u nënshtruar

© 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara