Qendra e Studentëve njofton studentët banues në konvikte për vitin akademik 2019/2020 të cilët nuk i’u janë  kthyer  mjetet e depozitës për arsye të ndryshme  në afatin e parë.

Afati për dërgimin e të dhënave fillon nga data : 08.09.2020 dhe përfundon me 20.09.2020

Studentët duhet të dërgojnë – skanojnë në e-mail adresa këto dokumente:

  • Leternjoftimin në të dy anët,
  • Kartelën bankare personale me nr. të xhirollogarisë aktive ( ose vërtetimin nga banka që vërteton xhirollogarinë).

 

Dërgimi i të dhënave bëhet në këto e-mail adresa:

– Studentët e konviktit nr 1 : naser.kodraliu@rks-gov.net

– Studentët e konviktit nr 2 : burbuqe.rrahimi@rks-gov.net

– Studentët e konviktit nr 3 : drite.rama@rks-gov.net

– Studentët e konviktit nr 4 : ramadan.cakolli@rks-gov.net

– Studentët e konviktit nr 5 : bujar.asllani@rks-gov.net

– Studentët e konviktit nr 6 : nexhmi.hoxha@rks-gov.net

– Studentët e konviktit nr 7 : afrim.n.gashi@rks-gov.net

– Studentët e konviktit nr 8 : adlie.fejzullahu@rks-gov.net

 

Me respekt,

Qendra e Studentëve, Prishtinë.