Qendra e Studentëve në Prishtinë, më datën 13.11.2020 shpallë rezultatet për pranimin e studentëve në konvikte për vitin akademik 2020/2021. Rezultatet do të publikohen në adresat zyrtare të QS-së, www.qs.rks-gov.net dhe profilin Facebook Qendra e Studenteve-Prishtine. Konkursi ka qenë i hapur nga data 26 tetor deri 07 nëntor 2020. Gjatë këtij afati kohor për strehim në konvikte dhe ushqim në mensë kanë aplikuar rreth 4300 studentë. Për shkak të gjendjes së pandemis me Covid-19, këtë vit kapaciteti për banim në konvikte është rreth 1600 vende. Afati për ankesa është me datat 16 dhe 17 nëntor 2020. Paraqitja e ankesave do të bëhet përmes sitemit Online në adresat zyrtare në webfaqen qs.rks-gov.net dhe përmes profilit zyrtar Facebook Qendra e Studenteve-Prishtine. Gjatë procesit të ankesave nuk pranohen dokumente shtesë. Shqyrtimi i ankesave do të bëhet nga Komisioni për Ankesa.