Konkurs

Share

Qendra e Studentëve hap konkurs për këto pozita: 

1.       Një (1) Zyrtar/e Certifikues/e

2.       Një (1) Zyrtar/e për Personel

3.       Një (1) Asistent/e Administrativ/e dhe

4.       Tre (3) Zyrtar për Shërbime Studentore

Konkurset janë te hapura nga data 01.11.2023  deri me 30.11.2023. Detajet tjera i gjeni brenda konkurseve!

Ne linkun e bashkangjitur mund te gjeni te gjitha informcionet.

https://drive.google.com/drive/folders/19lDTCTtJRdL-q6mofFvBOhpzSbVLWS_Y

Vendim

Për lirim nga pagesa për banim në konvike dhe mensë Në linkun e mëposhtë mund ta gjeni vendimin https://drive.google.com/file/d/19eIe2FfmQJ2qQGcaKpSWYpqU0GxX7V0u/view

Njoftim

Qendra e Studentëve Nxjerr Këtë AKTVENDIM Në linkun e shfaqur mund ta gjeni aktvendimin në formën e vulosur dhe nënshkruar https://drive.google.com/file/d/1p5FmayEvPxp_B5Zh5bys2YdWg73gvEuI/view

© 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara