Vendim

Share

Për lirim nga pagesa për banim në konvike dhe mensë

Në linkun e mëposhtë mund ta gjeni vendimin

https://drive.google.com/file/d/19eIe2FfmQJ2qQGcaKpSWYpqU0GxX7V0u/view

Konkurs

Qendra e Studentëve hap konkurs për këto pozita:  1.       Një (1) Zyrtar/e Certifikues/e 2.       Një (1) Zyrtar/e për Personel 3.       Një (1) Asistent/e Administrativ/e dhe 4.       Tre (3) Zyrtar

Njoftim

Qendra e Studentëve Nxjerr Këtë AKTVENDIM Në linkun e shfaqur mund ta gjeni aktvendimin në formën e vulosur dhe nënshkruar https://drive.google.com/file/d/1p5FmayEvPxp_B5Zh5bys2YdWg73gvEuI/view

© 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara