Qendra e Studentëve shpall konkurs për këto pozita të lira

Më poshtë mund te gjeni linkun me informata të tjera

https://docs.google.com/document/d/1wa6RCYUUYS06FyOQPqKy6LFK9rTvjagF/edit

Me poshte mund te gjeni aplikacionin

https://docs.google.com/document/d/1i85eifl8L8vppwWoZoqoaSM8aDhLtYHF/edit