Me posht mund ta gjeni linkun me te gjitha informata e nevojshme

https://drive.google.com/file/d/1JSXOM9nYyw15mh0zOcqlqsiQKd9R-auV/view