Qendra e Studeteve shpall konkurs per keto pozita te lira

Me posht mund ta gjeni linkun per pozitat e lira

https://drive.google.com/drive/folders/17OJLDazHu-jTrjMno_Th7J5ZYNV0mBn0?usp=sharing