Ne linkun e poshtem mund ti gjeni rezultatet e konkursit te fundit

https://drive.google.com/file/d/1UOOdtzOSoHrmJC4y77h6RMTIuuOMUJVD/view