Search
Close this search box.

Listat e verifikimeve paraprake per pozitat e procedures te rekrutimeve per me detaje klikoni ne PDF

Share

Ne atach gjeni te bashkangjitur Listat me verifikime paraprake për pozitat :

1(Një) Zyrtar/e Çertifikues,

1 (Një) Zyrtar/e për personel,

3 (Tre) Zyrtar/e për shërbime studentore

1 (Një) Asistent/e administrativ.

https://drive.google.com/drive/folders/1sk1Wea8sm7hyToPTaQCkBwcFpVcHa9cr?usp=drive_link

NJOFTIM

Në attach gjeni të bashkangjitur listat nga verifikimet paraprake të nxjerrura nga sektori i Burimeve Njerëzore. Kandidatët të cilët plotësojnë kriteret për të i’u nënshtruar

NJOFTIM

Ne attach file gjeni te bashkangjitur njoftimet per kandidatet e suksesshem per pozitat Recepcionist/e, Gjellberes/e ,Ndihmes-Gjellberes/e, Banakier/e, Servues/e, Enelarese, Enelarese per komunitetet jo shumice, Puntor

NJOFTIM

Listat e verifikimit paraprak për aplikantet në konkursin e hapur në Qendren e Studentëve: Dy (2)  Recepsionist/e Dy (2) Shtëpiak Dy (2)  Punëtor në sigurim

© 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara