Ne attach gjeni te bashkangjitur vendimet e  kandidatëve te suksesshëm për pozitat: Dy (2) Gjellëbërës/e dhe Dy (2) Ndihmës Gjellëbërës/e me dt. 22/02/2023 .

https://drive.google.com/drive/folders/1vg-F7BBOGu3kT8kbF2YZQZkOTMYfdKZK