Njoftohen studentët të cilët janë në listën e pritjes se në linkun e mëposhtëm mund të gjejnë emrat e tyre. Këto vende kanë mbetur të paplotësuara për shkak të mosardhjes së studentëve që janë pranuar më herët. Studentët në listë do të vendosen në konvikte me datat 19 dhe 22 nëntor 2021.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10mMdDXnljg1UfeESsGM16X7EzAuU05sH