Njoftohen studentët banues në konvikte se afati i pagesave për strehim dhe ushqim për muajin mars fillon me datën 28.02.2022 deri më 07.03.2022. Fletëpagesat shkarkohen online në linkun e mëposhtem në faqet zyrtare të QS-së dhe duhet të dorëzohen tek zyrtarët në konviktet përkatëse brenda ditës. Studentët banues të cilët nuk e bëjnë pagesën në kohën e caktuar, humbin të drejtën e qëndrimit në konvikt.

https://qs.uni-pr.edu/Pagesa