Ne attach gjeni te bashkangjitur njoftimin e  kandidatit-es te suksesshëm për këtë pozite: 1 (Nje) Zyrtar i Arkives

https://drive.google.com/file/d/1B38LS1mBzQM6NYDF1O2cCyYvHvo81fSI/view?usp=share_link