Ne attach gjeni te bashkangjitur njoftimet e  kandidatëve te suksesshëm për pozitat: Tre(3) Recepcionist\e, Dy(2) Mirembajtes i Ambientit dhe Nje(1) Ndezes i Kazaneve me Avull.

https://drive.google.com/drive/folders/1xclSNRfWvRK5Bt2aHr0Gr3uz_D3DEwPI