Qendra e Studentëve në Prishtinë, njofton të gjithë studentët banues në konvikte për vitin akademik 2019-2020 se dërgimi i të dhënave të cilat janë të nevojshme për kthimin e depozitave, bëhët përmes formes elektronike në e-mail adresat e caktuara nga QS-ja.