Me vendim të Qendrës së Studentëve njofton studentët banues në konvikte të cilët janë të liruar nga pagesa për strehim dhe ushqim për vitin akademik 2019-2020 të cilët i’u përkasin kategorive të ndryshme, për shkak të situatës pandemike të krijuar në vend,këtë vit do të përfitojnë nga kthimi i depozitës.