Search
Close this search box.

Qendra e Studentëve nxjerr këtë AKTVENDIM

Share

Në mbështetje të nenin 13 të Statutit të Qendrës së Studentëve të Universitetit të Prishtinës në Prishtinë për kompetencat e drejtorit të Qendrës së Studentëve dhe nenit 17, pika 1 e Ligjit për Mbrojtjen e Sinjalizuesve Nr.06/L-085, Drejtori i Përgjithshëm i QS-së, emëron Dritë Simnica-Rama, në vendin e punës Udhëheqëse e Konviktit nr.3, Zyrtare përgjegjëse për Sinjalizim të Brendshëm.

Konkurs

Qendra e Studentëve hap konkurs për këto pozita nga data 16.02.2024 deri me 01.03.2024 Pozitat per te cilat do te zhvillohen procedurat janë : Dy

© 2023 - Të gjitha të drejtat e rezervuara