Qendra e Studenteve hap konkurs per keto pozita:

 (Një) zyrtar/e për arkiv

 (Tre) Recepcionit/e

(Një ) Ndezëse ne kazanë me avull

 (Dy) mirëmbajtës ambientit

Ne linkun e bashkangjitur mund te gjeni te gjitha inforamcionet

https://drive.google.com/drive/folders/1Icaig_48xYA6fUxpMqYJyq7SmbE2aCKF

https://konkursi.rks-gov.net/jobs?servant=2&institution=32105

Konkursi eshte i hapur  prej dt.13/02/2023 gjer me 27/02/2023