Me posht mund ti gjeni rezultatet e konkurseve nga Qendra e Studenteve

https://drive.google.com/file/d/1voPJqeyEpBjrh6kDf7OYspPudYJTG1Gn/view