Njofim

Te publikuara gjeni listat nga komisioni perzgjedhes per pozitat : Dy Udheheqes/e te konviktit, Nje Udheheqes/e i burimeve njerezor, per listen e ngusht te cilet mund ti nenshtrohen testit me shkrim Per me shume info gjeni te bashkangjitur linkun me te gjitha detajet https://drive.google.com/drive/folders/1SslXz8Wyc26IZXhlvv25vg5XFtm0HctJ

Konkurs

Qendra e Studentëve hap konkurs për këto pozita: 1 (Një) Udhëheqës/e i/e Burimeve Njerëzore 2 ( Dy ) Udhëheqës/e i/e Konviktit Konkursi është i hapur nga data 23/06/2023 deri me  07/07/2023 Ne linkun e bashkangjitur mund te gjeni te gjitha inforamcionet https://drive.google.com/drive/folders/1YmjKW7UEJB8H3sR8d2caLSzQXDl7UYCT

Konkurs

Qendra e Studenteve hap konkurs per keto pozita: (Dy) Recepcionit/e (Dy) Shtepiak Ne linkun e bashkangjitur mund te gjeni te gjitha inforamcionet https://drive.google.com/drive/folders/1oYV_zSBYu8xe7HVsrHQTS8jAw5-l5t2s Konkursi eshte i hapur  prej dt.16/06/2023 gjer me 30/06/2023

Qendra e Studentëve nxjerr këtë AKTVENDIM

Në mbështetje të nenin 13 të Statutit të Qendrës së Studentëve të Universitetit të Prishtinës në Prishtinë për kompetencat e drejtorit të Qendrës së Studentëve dhe nenit 17, pika 1 e Ligjit për Mbrojtjen e Sinjalizuesve Nr.06/L-085, Drejtori i Përgjithshëm i QS-së, emëron Dritë Simnica-Rama, në vendin e punës Udhëheqëse e Konviktit nr.3, Zyrtare përgjegjëse […]